ساکنین برج در جریان زلزله ۷٫۶ ریشتری که درسال ۲۰۰۳ رخ داد اصلا متوجه نشدند زلزله رخ داده!