بیش از۳۰ فرودگاه،
۲۵ مترو،
سه پل از طولانی‌ترین پل‌های جهان،
۶۰۰۰ مایل اتوبان،
و ۲۶۰۰۰ مایل جاده

 

همه فقط در طول پنج سال گذشته در چین ساخته شده است!