شبکه خبری تحلیلی بین نیوز، به نقل از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در راستای تحقق اهداف شهردار تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری و بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده توسط مدیر کل اداره هماهنگی مناطق و سازمان ها مقرر شد تا عملیات ساماندهی پیاده رو ها و ایجاد مسیرهای مناسب برای دوچرخه سواری در هر یک از مناطق شهرداری تهران توسط یکی از مدیران یا معاونان ارشد معاونت فنی و عمرانی بطور مستمر پایش و گزارش گردد. لذا؛ در روز سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۹ ، بازدید از منطقه ۱۷ شهرداری توسط معاون مهندسی و برنامه ریزی سازمان صورت گرفت.

در بازدید مذکور که بیش از ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید، شهردار منطقه ۱۷ ، معاون مهندسی و برنامه ریزی سازمان ، مدیرکل آموزش و پرورش منطقه و جمعی از مدیران این منطقه، مسیر ۱۲ کیلومتری  برنامه ریزی شده جهت بازدید را رکاب زدند. در این مسیر دوچرخه سواران ضمن بررسی چگونگی ساماندهی مسیرهای پیاده روی و توسعه محورهای دوچرخه سواری در منطقه، از روند ساخت طرح نیلوفری و همچنین از مراحل تخریب مدرسه ای جهت نوسازی نیز بازدید نمودند سپس از مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در خیابان قزوین و باغ راه سلامت بازدید کردند. پس از آن از مقبره شهدای گمنام در بوستان زمزم دیدار کرده و در نهایت عملیات نهرسازی و پیاده راه سازی در خیابان جلیلی را مورد ارزیابی قرار دادند.
شایان ذکر است در بازدید مذکور مدیرکل آموزش و پروش منطقه از همکاری شهرداری در بازسازی و واگذاری دوچرخه به دانش آموزان قدردانی کرد.

میرفاضل نیکزاد ضمن تشکر از تلاشهای به عمل آمده در منطقه ۱۷  ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت شهردار تهران از دوچرخه سواری بتوانیم از فرصت استثنایی بوجود آمده در تاریخ مدیریت شهری حداکثر استفاده را بنمائیم و با تدوین قوانین مناسب و یا اصلاح قوانین موجود ، اعطای وام و کمکهای مناسب، حداکثر تسهیلات را به ویژه در زمینه تولید یا واردات انواع لوازم دوچرخه معمولی و برقی برای کمک به توسعه دوچرخه سواری در شرایط عادی و شرایط سخت و سطوح شیبدار فراهم آورد.