این گروه به جهت حمایت از ابلاغیه جایگزین "دستورالعمل منع قبول تعارض منافع" شماره 302711.100.02 مورخ 1396.12.27 وزیر محترم راه وشهرسازی و در راستای کمک به اشتغال مهندسین جوان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، طی دو ماهه اخیر، در اپلیکیشن تلگرام، کمپین سراسری حمایت از بخشنامه منع مداخله کارکنان دولت در نظام مهندسی ساختمان راه اندازی شده است. این کمپین تا زمان مخابره خبر، بیش از ۲۱۴۰ نفر عضو دارد. در بیانیه این کمپین آمده است؛

  1. این گروه به جهت حمایت از ابلاغیه جایگزین “دستورالعمل منع قبول تعارض منافع” شماره ۳۰۲۷۱۱٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم راه وشهرسازی و در راستای کمک به اشتغال مهندسین جوان تشکیل شده است.
  2. اتحاد مهندسین سراسر کشور و ایجاد عدالت در کسب و کار و فرهنگ سازی در بهبود کنترل و نظارت در نظام مهندسی ساختمان شعار گروه است.
  3. هرگونه توهین و تخریب اعضاء پذیرفته نیست و در صورت تکرار فرد مورد نظر از گروه اخراج خواهد شد.
  4. بحث سیاسی ممنوع است.
  5. هرگونه پیش داوری که باعث یاس، ناامیدی، شایعه و ایجاد شائبه در جامعه مهندسی کشور می شود، ممنوع است و در صورت تکرار در ارسال عضو خاطی به مدت مشخص محدود خواهد شد (نمیتواند پست ارسال کند و فقط نظاره گر است ).
  6. تبلیغات در گروه ممنوع است و باید با هماهنگی مدیر گروه باشد.
  7. از چت های مکرر و بحث هایی که با موضوع گروه همخوانی ندارد اکیداً خودداری کنید.
  8. ارسال عکس و ویدئو و استیکر و فایل صوتی مخالف موضوع گروه ممنوع است.
  9. هرگونه توهین به اشخاص اعم از مدیران و مسئولین ممنوع است و در صورت تکرار فرد مورد نظر از گروه اخراج می گردد.