مسکن ملی در حاشیه شهرها ساخته می‌شود 11 فروردین 1399

مسکن ملی در حاشیه شهرها ساخته می‌شود

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اراضی موجود در حریم و محدوده قانونی شهرها، به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص می‌یابد.

سازمان ملی زمين و مسكن - بین نیوز
سامانه املاک و اسکان در حال پیگیری است 04 بهمن 1397
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

سامانه املاک و اسکان در حال پیگیری است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: دستگاه‌های متعددی باید به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند که این موضوع در معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.