ضرورت اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند 29 دی 1399

ضرورت اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: امروزتوجه به بیمه کیفی ساختمان ضروری است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و همچنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان - بین نیوز
الزام استفاده از مصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی-اجباری 21 مرداد 1399

الزام استفاده از مصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی-اجباری

استفاده از مصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی، وفق قانون اجباری است

با انعقاد تفاهم‌نامه بین شهرداری تهران و سازمان نظام‌ مهندسی صورت گرفت: آغاز اصلاح فرآیندهای مرتبط با سازمان نظام‌ مهندسی 19 مرداد 1399

با انعقاد تفاهم‌نامه بین شهرداری تهران و سازمان نظام‌ مهندسی صورت گرفت: آغاز اصلاح فرآیندهای مرتبط با سازمان نظام‌ مهندسی

با انعقاد تفاهم‌نامه بین شهرداری تهران و سازمان نظام‌مهندسی صورت گرفت: آغاز اصلاح فرآیندهای مرتبط با سازمان نظام‌مهندسی

ساخت و ساز ایمن؛ ضامن شهری توسعه یافته 26 اردیبهشت 1399
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی عنوان کرد:

ساخت و ساز ایمن؛ ضامن شهری توسعه یافته

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌غربی، ساخت و ساز ایمن را ضامن شهری توسعه یافته دانست.

هشدار نسبت به حجم بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد 26 اردیبهشت 1399
توسط رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ابراز شد؛

هشدار نسبت به حجم بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با بیان اینکه چرخه ساخت و ساز در این استان با عیوب زیادی همراه است، می گوید: ما شاهد حجم بالایی از ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد هستیم.

برگزاری نشست آنلاین با عنوان الزامات بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی با رویکرد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 26 فروردین 1399

برگزاری نشست آنلاین با عنوان الزامات بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی با رویکرد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

نشست آنلاین با عنوان الزامات بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

برنامه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان از تاریخ ۹۹/۱/۲۳ ابلاغ گردید 26 فروردین 1399

برنامه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان از تاریخ ۹۹/۱/۲۳ ابلاغ گردید

ابلاغ طرح فاصله گذاری هوشمند