شرکت ole scheeren با همکاری OMA ، مجموعه آپارتمان “the interlace” را در سنگاپور طراحی کرده است.

این مجتمع مسکونی، شش سال بعد از آغاز پروژه به روی ساکنین بازگشایی شده است. در این مجموعه ۳۱ آپارتمان ساخته شده است که هر کدام شش طبقه ارتفاع دارند و شبکه ای از فضاهای عمومی و خصوصی را ایجاد کرده اند.

به جای برج های جداگانه، در طرح این مجموعه سعی شده ایده ای فراتر از زندگی مرسوم اجرا شود؛ به طوری که فضاها به صورت افقی با هم در ارتباط هستند و امکانی برای ارتباط ساکنین با یکدیگر فراهم می آورند.
ساختمان ها در آرایشی شش ضلعی طوری در کنار هم چیده شده اند که اطراف هر کدام فضاهای باز به عنوان حیاط خلوت ایجاد شده و از نظر توپوگرافی باغ هایی اطراف ساختمان ها پدید آورده است.

یک پیاده رو ساکنین را از ورودی اصلی و پس از آن از طریق حیاط به واحدها هدایت می کند.
یک میدان مرکزی، میدان نمایش و پارک آبی، فضاهای عمومی را تشکیل می دهند و در فضاهای مرکزی باشگاه، تئاتر، سالن ورزش و یک فضای ۵۰ متری آفتاب گیر ساخته شده است.

طرح کلی این مجموعه به گونه ای است که فضاهای افقی افزیش پیدا کند تا بتواند فضاهای سبز بیشتر گسترش یابند.

به گفته طراح این مجموعه در حالی که امکان ارتباط مناسب در فضای عمومی با دیگران وجود دارد، حس تنهایی و فضای خصوصی نیز در مجموعه در نظر گرفته شده است.

همچنین روابط اجتماعی در ارتباط با محیط زیست طبیعی و فضاهای شهری در نظرگرفته شده که هارمونی خوبی برای ساکنین فراهم آورده و نوعی حس آزادی همراه با امکانات متنوع ایجاد کرده است.

بین نیوز

  • نویسنده : محمدمیلاد خسروی