اخبار ویژه
تازه ها
شرايط عمومی پيمان 18 اکتبر 2018

شرايط عمومی پيمان

برای دانلود:   شرايط عمومی پيمان

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری 18 اکتبر 2018

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: ۱- نخست وزير وزيران معاونين و نمايندگان مجلسين ۲- سفرا استانداران فرمانداران كل شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. ۳- كارمندان و صاح بمنصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها ۴- كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه […]

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 15 اکتبر 2018

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای دانلود: nezammohandesi

قانون مالياتهای مستقيم 14 اکتبر 2018

قانون مالياتهای مستقيم

برای دانلود: قانون مالیاتهای مستقیم

منشور حقوق شهروندی 14 اکتبر 2018

منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی

قانون مدیریت خدمات کشوری 14 اکتبر 2018

قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل نامه اطلاع رسانی, تحلیلی و آموزشی انجمن کارفرمایان انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران 12 اکتبر 2018

فصل نامه اطلاع رسانی, تحلیلی و آموزشی انجمن کارفرمایان انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

برای دانلود:   شماره ۱ زمستان ۹۶

برگزاری نشست ساماندهی یا انتقال پایتخت؟ 22 سپتامبر 2018
به همت معاونت معماری و شهرسازی برگزار می‌شود؛

برگزاری نشست ساماندهی یا انتقال پایتخت؟

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری به همت معاونت معماری و شهرسازی با موضوع ساماندهی یا انتقال پایتخت؟ برگزار می‌شود.

کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی 01 سپتامبر 2018

کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی

نشست کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی به همت معاونت معماری و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی/ آسیب‌شناسی آثار ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران 10 آگوست 2018

رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی/ آسیب‌شناسی آثار ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران

نهمین نشست از سلسله نشست های شهرسازی و معماری با موضوع رابطه توده و فضا در مسکن ایرانی و آسیب شناسی آثار ضابطه ۶۰-۴۰ در ایران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.