شهرداران در حوزه مدیریت بحران ردیف بودجه تعریف کنن. بخش عظیمی از بحران شهرستان در حوزه رودخانه زیاران است. امداد و نجات استاندارد به صورت پایلوت در شهرستان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از قزوین، حامد فتوحی فرماندار آبیک در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اظهار کرد؛ همان طور که  بهره برداری از منابع آب وظیفه آب منطقه ای است، حفاظت و حراست از حریم رودخانه ها نیز بر عهده این دستگاه است و رعایت نکردن ملاحظات ایمنی در حوزه رودخانه زیاران شهرستان را دچار مشکل کرده و تبعات اجتماعی و امنیتی دارد.

وی افزود؛ برای جایگاه خدمت نمی کنم، ما برای مردم خدمت می کنیم و مجدانه پیگیر رفع مشکل حوزه رودخانه زیاران هستیم، بر اساس مصوبه شورای تأمین و ستاد مدیریت بحران شهرستان، آب منطقه ای موظف است تا پایان سال جاری با اخذ نظرات کارشناسی و مسؤولین محلی، نسب به احصا و  محصور نمودن مسیرهایی از رودخانه زیاران که بیشترین تلفات را دارد، اقدام کند.

بین نیوز/ قزوین/ غلامی