نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهای تشکل های صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهای تشکل های صنعت ساختمانی، از ۲۱ لغایت ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱، در سالن ۲۵B، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد. ساعات بازدید از نمایشگاه، ۸ صبح تا ۱۵ است.

 

به همین مناسبت، دعوت نامه ای برای علاقه مندان و متخصصان این حوزه به شرح زیر صادر شده است؛

ارجمند گرامی؛ ……………..
بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا از نخستین نمایشگاه معرفی دستاوردهاي تشکل هاي صنعتی ساختمان که همزمان با بیست و دومین نمایشگاه بین المللی این صنعت برگزار می شود، بازدید فرمایید.
بدیهی است حضور سبزتان، افقی روشن در رشد و تعالی ظام صنفی خواهد داشت.