به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، چهاردمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین با حصور رجحانی، معاونت عمرانی استانداری استان قزوین، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ریاست سازمان نطام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مهندسان و مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین، در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به اجرا در آمد.

استان قزوین، پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، سیدمرتضی نصری