چهاردمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین به اجرا در آمد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، چهاردمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین با حصور رجحانی، معاونت عمرانی استانداری استان قزوین، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ریاست سازمان نطام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مهندسان و مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین، در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به اجرا در آمد.

استان قزوین، پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، سیدمرتضی نصری