در راستاي دستور جدي استاندار قزوين در خصوص برخورد با تملك هاي سوء جرياني احتمالي در اراضي شهرك هاي صنعتي، كارگروه ويژه پايش طرحهاي راكد در شهركها و نواحي صنعتي تابعه استان تشكيل شده است.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوین، رضا صفاري  در اولين جلسه كارگروه ويژه پايش طرح هاي راكد اظهار داشت؛ اين كارگروه در پي دستور جدي استاندار محترم قزوين در خصوص برخورد با تملك هاي سوء جرياني احتمالي در اراضي شهرك هاي صنعتي و در راستاي شفاف سازي و عدالت محوري و بازديد ميداني جهت شناسايي و پايش طرح هاي راكد كه به نحوي متقاضيان سرمايه گذاري بعد از اخذ زمين و انعقاد قرارداد مطابق مهلت اعلام شده هيچ اقدامي نكرده و آنرا راكد حبس نمودند تشكيل شده كه پس از بررسي قراردادهاي راكد بلافاصله در هيأت حل اختلاف و داوري طرح و جهت فسخ، خلع يد و آزاد سازي اراضي اقدام خواهد شد.
وي در ادامه گفت: با تشكيل اين كارگروه مقرر شد پس از بازديدهاي ميداني گزارش آخرين وضعيت پايش طرحهاي راكد تا پايان دهه مبارك فجر به استاندار ارائه گردد.
رضا صفاري با بیان اینکه برای آماده سازی اراضی در شهرک های صنعتی به منظور استقرار واحدهای تولیدی از اعتبارات دولتی هزینه شده است افزود: سرمایه گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه اندازی واحدهای تولیدی در موعد مشخص اقدام نمی کنند، منابع صرف شده در این اراضی را اتلاف می کنند بنابراین در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت های تعیین شده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساخت و ساز و عملیات اجرایی، این اراضی از آنها خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واگذار می شود.

 

استان قزوين- بین نیوز- سید مرتضی نصری