تا زمانی که رانت ها به نفع فعالیت های مولد نباشد،کشاورزی به طور اعم و باغداری به طور اخص و علی الخصوص باغداری در باغستان سنتی روزگار خوشی نمی بیند.

مفهوم رانت عبارتست از : در آمدهایی که یک دولت از منابع خارجی معینی یا فروش منابع زیر زمینی و یا دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد. بدین ترتیب هر گونه در آمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، زیر عنوان رانت نام گذاری می شود. امروزه به هر گونه امکان کسب در آمد که ناشی از امتیازات انحصاری ،‌مجوزها و سهمیه ها باشد، رانت اقتصادی گویند. (فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،ص ۲۰۶،دروه ۷،شماره ۲۵،زمستان ۹۶).

به سهم صنایع رانتی معدنی با سه خصلت سرمایه بری شدید، آب بری شدید و تخریب محیط زیست نگاه کنید ارزش افزوده آنها در بخش صنعت ازسال ۱۳۶۸ از حدود۲۶ درصد به ۷۰ درصد تا به امروز رسیده است وافزایش واحدهای تولید انواع فولاد به تعداد ۱۰۴۴ یعنی نصف کل واحد های فولادی چین و تمرکز ۲۷۸ واحد در اصفهان و ۹۴ واحد در یزد توجه نمایید.(به نقل از دکتر مومنی ،اقتصاد دان)

اکنون اگر به اوضاع آب در استان قزوین و مجوزاحداث فولاد در دشت قزوین و شرایط مسکن و زمین و باغستان عنایت شود. تا حد زیادی علل بی توجهی و رها سازی باغستان و کاهش بی وقفه مساحت و کیفیت این اکوسیستم تاریخی ، تولیدی و طبیعی روشن تر می شود.

منابع سرمایه و منابع آب محدودند،همچنین؛ میزان علائم دهی جهت سود آوری بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت، عمران و …، شدیداً تحت تاثیر ایجاد تسیهلات و بویژه امنیت سرمایه گذاری است. تا زمانیکه رانتها به نفع فعالیت های مولد نباشد،کشاورزی بطور اعم و باغداری بطور اخص و علی الخصوص باغداری در باغستان سنتی روزگار خوشی نمی بیند. وقتی فعالیت های رانتی معدنی ،زمین ، مسکن و …..آبها وسرمایه ها را ببلعند ، چیزی برای باغستان و باغستانها نمی ماند.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری

  • نویسنده : دکتر محمود داوران؛ فعال اجتماعی و محیط زیست