دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری از موافقت با الحاق اراضی به محدوده شهر بیرجند برای تولید مسکن، تصویب سندپهنه بندی کرج و همچنین از تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام برگزاری یازدهمین نشست شورا در خصوص جزییات این نشست، توضیح داد: تامین اراضی نهضت ملی در شهر بیرجند، بررسی و تصویب مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج و تصویب سند پهنه‌بندی شهر کرج موضوع‌های مورد بررسی در جلسه یازدهم بود.

موافقت با الحاق اراضی به بیرجند برای ساخت مسکن با رعایت ملاحظات زیست محیطی و ایمنی

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص تامین اراضی نهضت ملی در شهر بیرجند و تصمیم شورا در اینباره، گفت: پیشنهاد الحاق اراضی دولتی با مساحت تقریبی ۵۰۰ هکتار در شرق شهر و در حدفاصل بافت کالبدی و کنار گذر شرقی در جلسه شورای مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به محدودیت‌های توسعه شهر در سایر جهات به لحاظ اراضی زراعی و عرصه‌های آبخوان با این توسعه موافقت شد. همچنین با تصمیم شورا بخش‌هایی از این زمین که با حریم گسل و حریم کنار گذر تداخل داشت از توسعه شهری حذف شد.

موافقت با الحاق اراضی به بیرجند برای ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی

دانشجو تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی، تنوعی از الگوهای ساخت در قالب قطعات مسکونی کم‌تراکم و تراکم متوسط با ظرفیت حدود ۱۲ هزار واحد بر این اساس احداث خواهد شد.

وی در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج و تصمیمی که در این‌باره گرفته شد، توضیح داد: در فرایند تهیه طرح تفصیلی کرج که در حال طی مراحل استانی و اخذ مصوبه از  کمیسیون ماده ۵ استان است. مغایرت‌های اساسی در چهار محور تغییرات خط محدوده و حریم، تغییرات نظام جمعیت شهر و آینده‌نگری آن، تغییرات نظام شبکه معابر و تغییرات نظام پهنه‌بندی شهر ایجاد شده بود که در جلسه شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

فردیس از کرج جدا و روستای محمودآباد به شهر کرج الحاق می‌شود

به گفته دانشجو، بر اساس مصوبه قبلی هیات وزیران، انتزاع شهر فردیس از کرج و الحاق روستای محمودآباد به شهر کرج مورد موافقت قرار گرفته بود. بر همین اساس خطوط محدوده و حریم شهر مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفت . همچنین با توجه به تدقیق مسیر به وسیله بزرگراه شمالی کرج  بخش‌هایی از محدوده شهر حذف و بخش‌هایی به آن اضافه شد تا بزرگراه شمالی به عنوان عارضه مشخص و خوانا تعیین کننده خط محدوده شهر در سمت شمال باشد.

دانشجو توضیح داد: برخی تغییرها در نقش و عملکرد محورهای شریانی درجه یک شهر کرج شامل بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و محورهایی که پایین‌تر از سطح شهر هستند با توجه به پیشنهادهای مصوب در مرجع استانی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مورد بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد. همچنین، شورای‌عالی شهرسازی و معماری با افزایش افق طرح جامع شهر کرج از ۱۴۰۵ به ۱۴۱۰ موافقت کرد.

سند پهنه بندی کرج مصوب شد

وی همچنین از تصویب سند پهنه‌بندی برای شهر کرج خبر داد و افزود: بر اساس دستورالعمل سند پهنه‌بندی مصوب سال ۱۳۹۶، سند پهنه‌بندی کرج مصوب شد که ملاک ارجاع مراجع استانی است. با این مصوبه، عرصه‌های واقع در حریم شهر کرج به پهنه‌های ۵ گانه‌ای که بر اساس مصوب شورای‌عالی تدقیق شده  تقسیم خواهد شد. در هر پهنه، فعالیت مجاز به استقرار و یا فعالیت ممنوع و یا فعالیت مشروط تعیین شده است که بر اساس سند، تکلیف مدیریت شهری در راهبری و صدور مجوزها در حریم شهر تعیین شده است.