به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای اصفهان روز یکشنبه به نقل از مسعود میر محمد صادقی اعلام کرد: زاینده رود در تعطیلات نوروز در سطح شهر اصفهان جاری می شود.
وی بدون اشاره به زمان دقیق بازگشایی دریچه های سد زاینده رود اظهارداشت: خروجی سد زاینده رود به گونه ای افزایش می یابد که در تعطیلات نوروز آب زاینده رود در سطح شهر اصفهان جاری باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر این که افزایش خروجی خللی در سهم آب شرب، کشاورزی و صنعت وارد نمی کند، گفت: آب زاینده رود حداکثر تا اواسط خرداد سال آینده در بستر این رودخانه جریان خواهد داشت.
وی تصریح کرد: آب برای کشاورزان شرق و غرب طبق پیش بینی های انجام شده در موعد مقرر توزیع خواهد شد.
میر محمد صادقی با اشاره به ذخیره ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود بیان کرد: میزان بارندگی در ایستگاه شاخص زاینده رود در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ میلیمتر ثبت شده است .
وی همچنین آمار تجمعی بارش ها در این ایستگاه را یک هزار و ۴۰۰ میلیمتر برآورد کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای اصفهان تا آخر سال آبی امسال که تابستان ۹۸ خواهد بود به تعهدات آبی خود در تأمین آب کشت کشاورزی شرق و غرب و همچنین آب شرب عمل خواهد کرد.
دکتر روحانی رئیس جمهوری روز ۱۲ اسفند امسال به وزارت نیرو دستور داد؛ ضمن در نظرگرفتن نیازهای زیست‌ محیطی، به گونه ‌ای برنامه ‌ریزی کند که طی ایام نوروز نسبت به رها‌سازی آب در زاینده رود اقدام کند.
زاینده رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌ رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می ‌ریزد.
زاینده رود در سال های اخیر به سبب خشکسالی های متوالی به همراه برداشت های بیرویه در این حوضه آبی در منطقه پایین دست خود خشک بوده و تنها در چند نوبت برای تامین آب کشت کشاورزان شرق اصفهان به شکل موقت جاری شده است.
خشکی های متوالی علاوه بر خطر نابودی اکوسیستم حوضه آبی زاینده رود ، تالاب گاوخونی را در معرض خشکی کامل قرار داده و با خطر تبدیل به کانون گسترده تولید ریزگرد در منطقه میانی ایران نیز مواجه کرده است.