مدیر کل سیاسی- امنیتی و انتظامی استانداری قزوین، در دیدار با مدیر مرکز سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور استان قزوین و هیأت همراه، استان قزوین را استانی مهاجرپذیر توصیف کرد و با حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، این نشست ها را مقدمه و نوید بخش رهایی از مشکلات در حوزه اشتغال و کارآفرینی برشمرد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز، ابوالفضل مرادی با اشاره به ظرفیت های بالقوه استان در بخش های مختلف کشاورزی، اقتصاد، صنعت، تجارت، خدمات و وجود شهرک های صنعتی و زیرساخت های لازم شامل؛ آزاد راه ها، نزدیکی به پایتخت، وجود پتانسیل قوی در صنعت حمل و نقل بار و مسافر و راه آهن را از ارکان توسعه استان قزوین ذکر کرد.

مدیر کل سیاسی، امنیتی و انتظامی قزوین در جهت همکاری با این مرکز و پیگیری مسائل این مرکز در این حوزه را متذکر شد و بیان کرد در این راستا اقدامات لازم را در جهت امنیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در حوزه های قضایی و انتظامی فراهم خواهیم کرد

در ادامه مدیر مرکز مشاور ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین یکی از راه های برون رفت از مشکلات در جهت سرمایه گذاران را تغییر نگاه مدیران استان نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی دانست. سید مرتضی نصری با اولویت جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در این استان خواستار مرتفع ساختن رفع این مشکلات از سوی حوزه سیاسی و انتظامی استان قزوین شد.

در این دیدار بهروز کاکاوند مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه صادرات آبزیان ایران و رضا رجبی مدیر عامل هلدینگ تجاری کیهان  اعضای شورای سیاستگزاری مرکز ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در حوزه های شیلاتی و آبزیان، کشاورز و بازرگانی به بیان نقطه نظرات خود در این راستا پرداختند.

 

استان قزوین، بین نیوز، سید مرتضی نصری