ولی چگینی، رییس کمیسیون مالی شورای شهر قزوین بیان کرد؛ سازه های گلخانه ای در راستای رفع موانع تولید و مانع زدایی باید از پرداخت عوارض معاف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، رییس کمیسیون مالی شورای شهر قزوین، ولی چگینی بیان کرد؛ در گلخانه ها بابت ابنیه ای که ساخته می شود، می توان عوارض دریافت کرد. اما برای سازه‌های گلخانه اعم از پلاستیکی نباید عوارض دریافت شود.
وی در ادامه اظهار داشت؛ باید برای سازه های گلخانه ای در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، پیرامون رفع موانع تولید و مانع زدایی ها این موضوع را مدنظر قرار داده و عوارض صدور پروانه ساختمانی دریافت نشود.

رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه در خصوص استفساریه شهرداری پیرامون اخذ عوارض از بهره برداری تجاری در مدارس اظهار کرد: آموزش و پرورش بودجه کافی برای تأمین بسیاری از هزینه های مدارس را ندارد و در بیشتر موارد از کمک مالی اولیا استفاده می کند، بنابراین؛ ایجاد واحدهای تجاری و بهره برداری از آن باعث افزایش توان اقتصادی مدارس خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد؛ اینگونه، فشار کمتری به والدین دانش آموزان وارد خواهد شد و در نهایت به نفع دانش آموزان خواهد بود. چگینی در پایان یادآور شد؛ واحدهای تجاری طبق قانون و با کاربری های مرتبط با مدارس ایجاد خواهد شد.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری