شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه خود، طرح احداث تله کابین را برای ایجاد ارتباط و انتقال گردشگران بین سایت های C وB دهکده گردشگری سیبلند فیروزکوه، با توجه به نوع عملکرد و میزان بارگذاری، برای بازنگری و تصمیم گیری مجددا به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران ضمن بررسی قرار دادن و اتخاذ تصمیم نمودن مستندات و مصوبات ارگان های تصمیم ساز در خصوص طرح منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه(دهکده گردشگری سیبلند) اعلام داشت: ضمن تأیید نقشه کاربری اراضی و میزان مستحدثات در سایتB مطابق با نقشه مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با سطح اشغال ۱۰۶۴۰مترمربع و زیربنای مجموع ۳۱۳۸۰مترمربع مقرر گردید امکان تأمین پارکینگ های مورد نیاز این سایت بر اساس ظرفیت گردشگران ورودی به آن از طریق مجموعه خدمات بین راهی موجود در حاشیه راه فیروزکوه قبل از ابلاغ طرح به تأیید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

فرزانه صادق مالواجرد در ادامه نامه ابلاغ خود به سایت C اشاره کرد و افزود: از نظر شورایعالی  تحقق شرط ذکرشده در بند۵ ارزیابی زیست محیطی طرح (مفاد نامه شماره۶۵۱-۹۷-۱۰۱ مورخ۱۳۹۷/۲/۸سازمان حفاظت محیط زیست) مبنی بر ایجاد ارتباط و انتقال گردشگران بین سایت های C وBصرفاً از طریق تله کابین با توجه به نوع عملکرد و میزان بارگذاری مدنظر در این سایت که طیف متنوعی از کاربری های و فعالیت های حوزه گردشگری و سلامت را در بر دارد اساساً امکان پذیر نیست و لازم است با توجه به میزان بارگذاری مدنظر و تعداد گردشگران و ملاحظات مدیریت بحران و پدافندغیرعامل  مترتب بر موضوع بدون قید مذکور مجددا در  کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازنگری و تصمیم گیری قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم امکان تامین سایر روش های دسترسی ایمن و متناسب با نیاز این سایت ، تعدیل بارگذاری آن تا حدی که صرفا مسیر تله کابین پاسخگو باشد ضروری خواهد بود.

وی در ادامه ابلاغ خود آورده است: نظر اداره کل پدافند غیرعامل استان در خصوص ملاحظات پدافندی لازم الرعایه مرتبط با دریاچه سدنمرود(به عنوان منبع تأمین کننده آب شرب) اخذ شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: در صورت اخذ نظر مراجع مذکور ،  دبیرخانه شورایعالی اسناد طرح جامع  منطقه نمونه در این بخش را با اعمال اصلاحات به شرح زیر در محدوده  و طرح مصوب درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان برای سایت C به مراجع  ذیربط ابلاغ نماید . در هر صورت حداکثر سطح اشغال در این سایت بیش از ۵درصد باقیمانده زمین نخواهد بود.

صادق مالواجرد در ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه حذف اراضی واقع در شمال غرب محدوده سایت C با توجه به وقوع در حوزه آبریز سد نمرود به شرح نقشه پیوست باشد افزود: حذف اراضی واقع در منتهی الیه شمال شرقی سایت با توجه به وجود توپوگرافی بسیار شدید، آبراهه ها و مسیل های موجود و عدم امکان بارگذاری به شرح نقشه پیوست باشد.

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ” طرح منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه(دهکده گردشگری سیبلند) به مساحت حدود ۲۳۰هکتار” درکیلومتر۹۰جاده تهران فیروزکوه- بعد از روستای امین آباد را پیرو صورتجلسات مورخ ۱۴۰۱/۶/۹و ۱۴۰۱/۶/۱۳ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲کمیته فنی شماره یک با عنایت به مستندات و مصوبات به شرح زیر :

الف- مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ هیأت وزیران(ابلاغ شده به شماره ۴۳۰۸۴/۹۹۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸)

ب- مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

ج- مکاتبه شماره۶۵۱-۹۷-۱۰۱مورخ۱۳۹۷/۲/۸سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تأیید ارزیابی اثرات زیست محیطی در کمیته ملی(EIA)

د- مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۳۰۷۹/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر رفع ابهامات مدنظر دستگاه های نظارتی.

ها- مکاتبه شماره ۱۴۰۰/۵۰۲۴/۴۱۱ ص۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵مبنی بر اعطا مجوز موقت جهت تکمیل ایستگاه پمپاژ آب برای شرکت توسعه عقیق پارسیان و شرکت خدمات بین راهی عقیق پارسیان برای مصارف صنعت و خدمات مجموعه گردشگری

ی- مکاتبه شماره ۱۴۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۳ ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر دستورات و مصوبات مقامات و مراجع استانی جهت سیر مراحل تصویبی قانونی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار داد اتخاذ تصمیم نمود