خزانه‌دار کل کشور گفت: در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می‌تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از ایسنا، رحمت‌الله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، با اشاره به عدالت اقتصادی، توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم است. هر زمانی هریک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست پیدا کردند، عدالت اقتصادی ایجاد شده است.

وی با طرح این سوال که ذینفعان این موضوع را چه حرفه‌ای تعریف می‌کند، گفت: یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند این ماموریت را انجام دهد، حسابداری و حسابرسی است که می‌توان تصویر روشن از عملکرد سازمان‌های مختلف ارائه کند. محاسبه دقیق حقوق ذینفعان یکی از کارکردهای این حرفه است.

خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: این کارکرد در بخش عمومی به یک صورت و در بخش خصوصی طور دیگری است اما کارکرد و اهدافی مشابه دارند. در بخش دولتی زمانی که وضعیت مالی دولت‌ها مشخص می‌شود هر ذینفعی می‌تواند بفهمد نفع خود را گرفته است یا خیر.

وی با بیان اینکه ذینفعان باید صورت‌های مالی را بررسی کنند، اظهار کرد: در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم ترازنامه دولت را تهیه کنیم و ارائه دهیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می‌تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه زمانی که حرفه به درستی کار خود را انجام دهد می‌توان به گزارش‌ها اعتماد کرد، گفت: ذینفع نهایی باید بتواند به گزارش‌ها اعتماد کند. اگر این حرفه درست کار کند می‌تواند اطلاعات سودمندی را به تصمیم‌گیران نظام ارائه کند.

اکرمی با تاکید بر اینکه مسائل مالی باید کاملا شفاف باشد و این کار در خزانه‌داری آغاز شده است، گفت: بودجه سال جاری ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. اگر خزانه‌داری کل کشور بتواند نقدینگی را به درستی مدیریت کند در شاخص‌های کلان اقتصادی اثرات جدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت از اموری است که به جد پیگیری می‌شود. مدیریت اموال دولتی نیز در دستور کار است.

خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه علی رغم همه تلاش‌های انجام شده،کارهای انجام نشده فراوانی وجود دارد، اظهار کرد: تحقق حداکثری اهداف حرفه به صورت فراگیر در جامعه نیاز به همفکری بیشتر دو بخش عمومی و غیرعمومی دارد.