استاندار تهران با بیان اینکه باید اهتمام ویژه ای برای ساخت مسکن نسل جوان انجام شود ، گفت: 20 میلیون نفر از جمعیت کشورمان که 25 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند در بازه سنی 15 تا 25 سال قرار دارند و باید مسکن این افراد تامین شود.

به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی که در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی در پردیس صحبت می کرد افزود: واقعیت این است که در کنار نیازهای مهم از جمله مسایل اقتصادی و معیشت مردم بخش مسکن هم در اولویت قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط باید اهمیت ویژه ای به پروژه های مسکن قائل شود.

استاندار با بیان اینکه باید در کنار موضوع مسکن به پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه داشته باشیم، گفت : هویت شهری بسیار اهمیت دارد و تنها نباید به کالبد مسکن اکتفا کنیم.

محسن بندپی با بیان اینکه دستگاه خدمات رسان مکلف و موظف است اقدامات مورد نیاز را در جهت ارائه امکانات اقدام کنند گفت: ارائه خدمات شهری به واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارد و نباید واحد فقط امکانات را به مردم تحویل داد.