معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پیشرفت 175 کیلومتری طرح بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه(بهراه) خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در تشریح دستاوردهای اجرایی طرح ۵۰۰ کیلومتری احداث مسیرهای دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو موسوم به “طرح بهراه” سخن می گفت، با بیان آنکه در پایان هفته چهل و چهارم اجرای طرح منتهی به پنجم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷۵ کیلومتر از معابر پیاده رو شهر تهران بهسازی و به مسیر ویژه دوچرخه سواری مجهز شده است، افزود: طرح مذکور هم اکنون در ۱۴۱ معبر در حال اجرا بوده و به لحاظ پراکندگی جغرافیایی، تمام مناطق ۲۲گانه شهر تهران را در بر گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مردود دانستن اظهارات غیرکارشناسی در خصوص پشتوانه مطالعاتی طرح بهراه، بنیان مطالعاتی این طرح را متشکل از بررسی تطبیقی تجربیات اجرایی سایر کلانشهرهای جهان و طراحی روشی مناسب برای شرایط خاص اقلیمی، ترافیکی و شهرسازی شهر تهران دانست و تصریح کرد: بهراه بر خلاف تمام آزمون و خطاهای انجام شده طی سال های گذشته، اقدامی با پشتوانه قابل دفاع مطالعاتی است؛ مطالعاتی که بیش از ۹ ماه به طول انجامیده و طی آن، مسیرها و شاخصه های فنی و اجرایی طرح ابتدا توسط کمیته های مناسب سازی معابر در سطح مناطق و سپس متخصصان و کارشناسان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سطحی بالاتر، طراحی و تدوین شد. در این فرآیند از آرا و نقطه نظرات راهگشای مدیران محترم پلیس راهور تهران بزرگ و کارشناسان خبره معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز بهره گیری شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، انتقاد از کمیت محور بودن طرح بهراه را با توجه به نیاز شهر تهران به ۲۰ هزار کیلومتر طول پروژه احداث و بهسازی معابر پیاده رو، بی اساس خواند و یادآور شد: در شرایطی که بهسازی تمام پیاده روهای پایتخت در صورت اجرای سالانه ۵۰۰ کیلومتر طرح بهسازی، نزدیک به ۴۰ سال طول می کشد، انتقاد به ناکافی بودن این اقدامات از ادعای شتابزدگی یا کمیت محور بودن طرح منطقی تر به نظر می رسد.
مهندس صبوری با بیان آنکه فضای لازم برای تامین عرض ایمن عبور دوچرخه در اکثر نقاط، نه از فضای پیاده بلکه از فضای سواره رو اخذ شده است، نگرانی های مطرح شده در این خصوص را با توجه به کارکرد مستقل مسیرهای پیاده و دوچرخه، رد و اضافه کرد: تمام مسیرهای طراحی و اجرا شده قابلیت نورپردازی و کنترل داشته و با توجه به تقاضای بالای ترافیکی و اصل اجتماع پذیری، به هیچ وجه در زمره فضاهای بی دفاع شهری قرار نمی گیرند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با بیان آنکه توفیق و اثرگذاری بیشتر طرح بهراه، علاوه بر استمرار اقدامات اجرایی در طول دوره های آتی مدیریت شهری، نیازمند ایجاد فضای نقد و مباحثه، اخذ بازخوردهای مناسب از ذینفعان و رفع نواقص احتمالی است، تاکید کرد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دست تمام کارشناسان امور شهری را به گرمی فشرده و از نقد و بررسی ابعاد مختلف این طرح عظیم عمرانی استقبال می کند.