مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: 15 طرح عمرانی شهر از سوی سازمان عمران شهرداری با اختصاص بیش از 3800 میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا و فعال است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مجید طرفه تابان با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی از سوی سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ پروژه در شهر اصفهان از سوی این سازمان در حال اجرا و یا تجهیز کارگاه قرار دارد که در مناطق مختلف شهر اصفهان مانند ۱۵، ۴، ۷، ۱۰،۶، ۵، ۱۳ و ۱۲ قرار دارد.

*پیشرفت بیش از ۴۶ درصدی پارکینگ زیرسطحی توحید

وی با بیان اینکه احداث پارکینگ زیرسطحی توحید یکی از این طرح هاست که در منطقه ۵ قرار دارد و تاکنون بیش از ۴۶ درصد از آن تکمیل شده است، گفت: بخش هایی از این طرح در مرحله آرماتوربندی و اجرای بتن ریزی و آسفالت است که برای اجرای کل طرح اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریالی لحاظ شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: رینگ چهارم حفاظتی از کیلومتر ۴ تا ۷ نیز در منطقه ۱۵ قرار دارد که اجرای عملیات نیوجرسی تندروی غربی، اجرای دفع آب های سطحی باند تندرو و کندرو غربی و اجرای عملیات زیرسازی تندرو غربی با اعتبار بیش از ۸۱۶ میلیارد ریال در حال اجراست که این طرح هم تاکنون ۸۶ درصد تکمیل شده است.

وی از احداث حلقه حفاظتی کیلومتر ۲٫۵ تا ۴ خبر داد و گفت: اجرای خاکبرداری کندرو و تندرو شرقی، اجرای زیرسازی کندرو و تندرو شرقی و اجرای دسترسی طرح ترافیک مسیر بهاران تاکنون اجرایی شده است و این طرح نیز با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصدی روبرو است. اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال است.

*تکمیل ۸۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری

طرفه تابان با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری در منطقه شش هم با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی در حال اجراست که به پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی رسیده است، تصریح کرد: در منطقه ۴ هم سازمان عمران شهری شهرداری مشغول احداث ورودی و خروجی نمایشگاه بین المللی است که برای این طرح هم ۸۴ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی از پیشرفت بیش از ۸۱ درصدی سفت کاری بازارچه فدک شهر اصفهان واقع در منطقه ۷ خبر داد و گفت: بیش از ۱۶ میلیارد ریال هم اعتبار لحاظ شده برای این طرح بوده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساخت خیابان روشن دشت هم اکنون در مرحله اجرای آسفالت پیاده رو کندروی جنوبی و زیرسازی کندروی جنوبی است. این طرح هم با اعتبار بیش از ۷۸ میلیارد ریال ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.

*تکمیل ۵۷ درصدی خیابان مقداد اول در منطقه ۱۵

وی از آماده سازی و تجهیز کارگاه ساخت پل زیرگذر اندیشه در منطقه ۱۳ گفت و افزود: برای تکمیل این طرح هم بیش از ۱۵۷ میلیارد ریال لحاظ شده است.

طرفه تابان ساخت خیابان مقداد اول در منطقه ۱۵ را با بیش از ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی عنوان و اظهار کرد: برای ساخت خیابان بیش از ۲۴ میلیارد ریال اعتبار صرف می شود که هم اکنون ساخت باند شرقی انجام شده است.

وی از اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان با احداث پروژه ای با همین عنوان خبر داد و گفت: این طرح که در منطقه ۱۲ شهر اصفهان قرار دارد هم اکنون در مرحله تجهیز کارگاه از سوی سازمان عمران است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تقاطع غیرهمسطح آیت اله غفاری در منطقه ۱۴ هم در مرحله تجهیز کارگاه برای آغاز عملیات عمرانی است، گفت: اعتبار لحاظ شده برای این طرح بیش از ۸۱۲ میلیارد ریال است.

وی از ساخت خیابان نسیم در منطقه ۷ گفت و افزود: این طرح اکنون به مرحله تکمیل بیش از ۴۹ درصدی رسیده است و زیرسازی، تسطیح خیابان و اجرای جدول به پایان رسیده است.

*خیابان چشمه خونین بیش از ۷۴ درصد پیشرفت داشته است

طرفه تابان با بیان اینکه ساخت خیابان صنعتگران در منطقه ۱۲ هم با پیشرفت فیزیکی بیش از ۱۴ درصدی مواجه است، تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این خیابان بیش از ۴۹ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در منطقه ۷ شهر اصفهان خیابان سازی چشمه خونین هم با اعتبار بیش از ۲۲ میلیارد ریال در حال پیشروی است و تاکنون با اجرای پیاده روسازی، جدول کاری و بسترسازی باند جنوبی بیش از ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: ساخت سازه نگهبان ایستگاه متروی شاهد در خط دوم قطاری شهری از سوی سازمان عمران شهری در حال انجام است که بیش از ۴۹ درصد آن تکمیل شده است. اعتبار لحاظ شده برای این طرح هم ۴۷۰ میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: در مجموع برای اجرای این ۱۵ پروژه شهری اعتباری بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار لحاظ شده است.